Bugetul proiectului reprezintă însumarea tuturor costurilor implicate de implementarea unui proiect, defalcate pe activități și categorii de cheltuieli.

Bugetul proiectului presupune:

 • detalierea exactă a activităților,
 • o bună fudamentare a costurilor,
 • gruparea a costurilor pe activități
 • gruparea costurilor pe categorii de cheltuieli
 • cunoașterea cerințelor finanțatorului
 • încadrarea costurilor în categoria costurilor eligibile și a costurilor neeligibile
 • întocmirea planului financiar al proiectului

În proiectele finanțate din fonduri nerambursabile, bugetul proiectului este solicitat în două forme:

 • bugetul proiectului pe activități.
 • bugetul proiectului pe categorii de cheltuieli.

Bugetul proiectului pe activități presupune ca proiectul să fie defalcat în activități și subactivități, iar pentru fiecare dintre acestea să fie prezentat un cost al implementării.

Bugetul proiectului pe categorii de cheltuieli presupune gruparea costurilor pe categorii (resurse umane, investiția de bază, consultanță, costuri administrative, etc) și prezentarea lor tabelară, ceea ce va permite identificarea rapidă a costurilor proiectului.

Principalii pași în întocmirea unui buget al proiectului sunt:

 • planificarea proiectului în cele mai mici detalii. Se vor stabili, astfel scopul proiectului, obiectivele specifice, activitățile și subactivitățile proiectului.
 • Pentru fiecare activitate, sau subactivitate a proiectului, se vor stabili consumurile de resurse pentru implementarea corectă a proiectului.
 • Stabilirea costurilor pentru resursele identificate anterior trebuie să fie realiste, bazate pe o analiză de piață.
 • Se va însuma o cheltuială totală pentru fiecare activitate, însumând costurile stabilite anterior
 • Se stabilesc costurile eligibile și costurile neeligibile ale proiectului, conform specificațiilor din Ghidul Solicitantului.
 • Se întocmește bugetul proiectului, conform Ghidului solicitantului, prezentându-se costurile eligibile, costurile neeligibile, dar și costurile totale ale investiției.
 • Se prezintă sursele de finanțare pentru bugetul proiectului: valoarea ajutorului financiar nerambursabil, contribuția proprie (atât pentru valoarea eligibilă, cât și pentur valoarea neeligibilă).

În cazul proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile (europene, sau naționale), se aplică principiul cofinanțării, acest lucru însemnând că doar o parte din bugetul proiectului va fi suportată din fonduri nerambursabile, beneficiarul fiind obligat să își asume diferența necesară.

bugetul proiectului

Principalele categorii de cheltuieli, conform structurii bugetului:

1. Cheltuielile cu consultanța și proiectarea

Aceste cheltuieli sunt eligibile, chiar și atunci când sunt efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare. Se recomandă stabilirea costurilor cu pregătirea proiectului conform prevederilor din Ghidul solicitantului. Astfel, în cele mai multe situații, cheltuielile cu consultanța sunt eligibile într-un procent de:

 • 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dacă nu sunt prevăzute lucrări de construcții
 • 10% din valoarea eligibilă a proiectului, dacă sunt prevăzute și lucrări de construcții

Costurile trebuie să fie estimate pe baza unor oferte primite din partea firmelor de proiectare, sau consultanță și se solicită, de asemenea, întocmirea unui deviz financiar defalcat pe orele lucrate la elaborarea documentației.

2. Cheltuieli cu personalul

Aceste cheltuieli nu sunt întotdeauna considerate eligibile de către finanțator. Astfel, pentru investițiile realizate prin POR, sau prin PNDR, dar și prin intermediul programelor naționale de finanțare, cheltuielile cu salariile sunt neeligibile, bugetul proiectului permițând realizarea investiției de bază, nu și decontarea salariilor, sau a contribuțiilor sociale.

Pe de altă parte, proiectele realizate prin intermediul PO Capital Uman, sau PO Competivitivate permit beneficiarului decontarea cheltuielilor salariale, în anumite praguri valorice, stabilite în cadrul Ghidului solicitantului.

3. Cheltuieli cu achiziția de echipamente, utilaje, dotări, active necorporale

Acestea reprezintă, în toate situațiile, cea mai mare parte a investiției finanțate din fonduri nerambursabile și, în multe situații, benficiarul este încurajat să aloce o parte mai mare a bugetului pentru achiziția de echipamente.

Pentru a fundamenta aceste costuri, beneficiarul trebuie să solicite oferte financiare și tehnice din partea a 3 ofertanți și să le atașeze, pentru verificare, planului de afaceri.

Oferta trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente obligatorii:

 • Numărul de bucăți solicitate
 • Prețul unitar
 • Valoarea totală a ofertei
 • Data întocmirii și perioada de valabilitate

4. Cheltuieli administrative

Bugetul proiectului poate să includă, în anumite situații, și cheltuieli administrative. Dacă sunt considerate eligibile în cadrul Ghidului solicitantului, ele se referă la:

 • Chirii
 • Utilități
 • Comunicații
 • Întreținerea echipamentelor

5. Alte cheltuieli

Acest capitol apare în componența oricărui buget al proiectului și sunt, în cele mai multe situații, cheltuieli neeligibile:

 • Impozite și taxe
 • Comisioane bancare
 • Dobânzi bancare

Necesitatea întocmirii bugetului proiectului:

 • Prezintă solicitarea de ajutor financiar nerambursabil pe care beneficiarul o înaintează finanțatorului
 • Dacă bugetul proiectului este întocmit corect, finanțatorul va aproba întreaga sumă solicitată. În caz contrar, finanțatorul va solicita clarificări și poate respinge total sau parțial bugetul
 • Permite urmărirea, în etapa de implementare, a felului în care cheltuielile sunt realizate de către beneficiar
 • Dacă este întocmit corect și realist, bugetul proiectului nu necesită corecții în etapa de implementare

Intra in Grupul "Academia de Finantare" de pe Facebook

Fii la curent cu informatiile vitale din domeniul fondurilor nerambursabile si descopera avantajele comunitatii.
Vezi Grupul Facebook

Comments

Intra in Comunitatea Academia de Finantare

Intra in Comunitatea Academia de Finantare

Vei primi informatii utile din domeniul fondurilor nerambursabile.

Felicitari pentru inscriere!

Share This

Ajuta-i si pe altii sa afle! Distribuie pe reteaua ta preferata.