Romania StartUp Plus 2016

Romania StartUp Plus 2016

Șomerii, persoanele inactive, dar și persoanele care care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă vor primi, prin intermediul Programului Operational Capital Uman – Romania StartUp Plus pana la 40.000 de euro pentru încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană.

Cu alte cuvinte, primești un ajutor nerambursabil de până la 40.000 de euro pentru a înfiinţa o întreprindere şi a crea locuri de muncă.

Este important de precizat încă de la începutul acestui articol că nu este posibilă depunerea unui proiect în mod direct de către persoanele fizice care urmăresc obținerea subvenției de 40.000 de euro.

Persoanele fizice vor participa la cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, vor înainta un plan de afaceri și vor primi subvenția de 40.000 de euro doar în situația în care planul de afaceri a fost selectat pentru finanțare de către juriul desemnat.

Cine poate organiza cursurile de formare profesională în domeniul antreprenoriatului prin Romania StartUp?

 • furnizori de formare profesională autorizaţi, publici şi privaţi;
 • organizaţii sindicale şi patronate;
 • autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
 • asociaţii profesionale;
 • camere de comerţ şi industrie;
 • ONG-uri;
 • universități;
 • parteneriate între categoriile mai sus menționate.

În cazul în care proiectele înaintate de către aceste entități vor fi selectate, ele vor avea oligația de a organiza cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului, vor organiza câte un concurs de idei de afaceri, vor selecta cel puțin 30 de beneficiari și vor acorda fiecăruia o subvenție de cel mult 40.000 de euro pentru implementarea corectă a planului de afaceri.

Ajutor maxim de 40.000 de euro prin Romania Startup

Persoanele fizice cu domiciliul în regiunile mai puţin dezvoltate (toată România, mai puţin regiunea Bucureşti – Ilfov) sunt eligibile pentru a solicita acest sprijin în scopul de a înființa o afacere nonagricolă în zona urbană.

Printre categoriile de beneficiari eligibili (fără a se limita la aceste exemple) sunt amintite:

 • Şomerii
 • Persoanele inactive
 • persoanele care care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă

Principala condiție impusă beneficiarilor in cadrul Romania StartUp este ca ei să nu fie acționari / asociați majoritari ai altor întreprinderi la momentul semnării contractului de finanțare / contractului de subvenție.

Suma maximă pe care o poți obține prin Romania StartUp

Întreprinderile nou create vor primi un ajutor financiar nerambursabil de maximum 40.000 euro/ întreprindere.

 Poţi primi aceşti bani în două tranșe:

 1. O tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis.
 2. O tranșă finală reprezentând cel puţin 25% din valoarea ajutorului nerambursabil, după ce beneficiarul face dovada că a realizat venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale într-un termen de 12 luni. În cazul în care acest termen nu este respectat, tranșa finală nu se mai acordă.

Exemplu de calcul:

Spre exemplu, dacă valoarea proiectului este de 40.000 de euro, vei primi ajutorul nerambursabil astfel:

 1. Prima tranşă, la semnarea contractului de finanţare, în sumă de 30.000 de euro.
 2. A doua tranșă în valoare de 10.000 de euro se acordă în termen de 12 luni de zile, doar dacă proiectul este implementat corect, iar societatea a obținut venituri de 30% din valoarea primei tranșe acordate, respectiv 9.000 de euro.

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a.

Bugetul disponibil pentru Romania StartUp Plus in 2016

Bugetul pentru Romania StartUp Plus este de 105 milioane de euro pentru 7 regiuni de dezvoltare (cu excepția regiunii București – Ilfov care este considerată regiune dezvoltată).

Etapele de parcurs pentru un proiect în cadrul Romania StartUp Plus?

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, beneficiarii vor trebui să parcurgă următoarele etape:

Etapa IFormare antreprenorială

Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data de începere a proiectului.

În această etapă, beneficiarul contractului de finanțare (Atenție! Nu beneficiarul subvenției!) are obligația de a desfășura acțiuni care au ca rezultat final îmbunătățirea competențelor antreprenoriale ale persoanelor fizice ce intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în zona urbană.

 În această etapă, cel puțin următoarele activități sunt obligatorii:

 • Informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială
 • Selectarea grupului țintă ce va participa la cursurile organizate
 • Derularea programului de formare antreprenorială
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate
  • Din numărul total al proiectelor selectate pentru finanțare, cel puțin 90% trebuie să fie înaintate de către participanți ai cursurilor de antreprenoriat și cel mult 10% de către persoane care nu au participat la aceste cursuri.
  • Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unui juriu
 • Efectuarea de stagii de practică
  • Persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării ajutorului de minimis vor efectua, obligatoriu, câte un stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat.
  • Stagiul va avea o durată minimă de 40 de ore

 Pentru a fi considerată încheiată cu succes această etapă, beneficiarul finanțării trebuie să selecteze pentru acordarea subvenției cel puțin 30 de planuri de afaceri.

 

Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate

Aceasta reprezintă etapa în cadrul căreia administratorul schemei de antreprenoriat are obligația de a derula activități ce au ca scop final susținerea grupului țintă în implementarea planului de afaceri selectate.

În cadrul acestei etape, administratorul schemei de antreprenoriat are obligația de a include cel puțin următoarele activități:

 • Furnizarea  serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri
 • Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri selectate
  • Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane.
 •  Sprijinirea implementării planurilor de afaceri selectate
 • Decontarea sumelor aferente  implementării planurilor de afaceri selectate

Această etapă se consideră încheiată cu succes atunci când a fost finalizat procesul de plată a primei tranșe din valoarea ajutorului de minimis.

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minimum 12 luni în etapa a II-a.

În perioada ulterioară de 6 luni, de sustenabilitate, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea funcționării afacerii și va menține ocuparea locurilor de muncă create.

 

Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

În această etapă, administratorul schemei de antreprenoriat desfășoară acțiuni care au ca scop final monitorizarea activității întreprinderilor înființate.

Durata de implementare a acestei etape este de maximum 6 luni .

Această etapă se consideră încheiată cu succes atunci când s-a realizat atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect.

Câte planuri de afaceri vor fi selectate în cadrul Romania StartUp Plus 

Bugetul sesiunii Romania StartUp Plus este de 105.000.000 euro pentru 7 regiuni de dezvoltare, împărțit în mod egal, respectiv 15.000.000 de euro / regiune.

Bugetul maxim al unui proiect este de 5.000.000 de euro, ceea ce reprezintă un număr de cel puțin 3 proiecte / regiune și minimum 21 de proiecte la nivel național (fără regiunea București – Iflov).

Fiecare proiect trebuie să își propună organizarea de cursuri de formare profesională în domeniul antreprenoriatului pentru un număr de 300 de persoane.

La nivel național, prin derularea liniei de finanțare Romania StartUp Plus, este de așteptat ca cel puțin 6.300 de persoane să beneficieze de formare profesinală în domeniul antreprenoriatului.

Dintre acestea, în cadrul fiecărui proiect vor fi selectate 30 de persoane în urma concursului de idei de afaceri, pentru acordarea subvenției de 40.000 de euro.

La nivel național, Romania StartUp va conduce la înființarea a 630 de întreprinderi, iar acestea, la rândul lor, vor crea 1.260 de locuri de muncă și le vor menține cel puțin 6 luni.

Descarcă Ghidul solicitantului de aici.

Comments

Intra in Comunitatea Academia de Finantare

Intra in Comunitatea Academia de Finantare

Vei primi informatii utile din domeniul fondurilor nerambursabile.

Felicitari pentru inscriere!

Share This

Ajuta-i si pe altii sa afle! Distribuie pe reteaua ta preferata.