Înființarea unui service auto cu ajutorul unor fonduri nerambursabile europene sau naționale poate fi realizată, începând din acest an, prin intermediul mai multor programe de finanțare. În toate situațiile, sunt eligibile achizițiile de echipamente, utilaje și scule necesare unui service auto. În plus, antreprenorii își pot deconta cheltuielile operaționale  (salarii, chirii și utilități) sau își pot finanța strategiile de marketing și instrui personalul angajat. Iată care sunt pașii necesari finanțării din fonduri nerambursabile a unui service auto.

Începând din luna februarie 2017, înmatricularea autovehiculelor second-hand este mult mai facilă, taxa de mediu pe care persoanele fizice și juridice erau nevoite să o achite fiind eliminată prin publicarea unui act normativ în Monitorul Oficial.

Piața auto va înregistra în 2017 cea mai mare creștere a ultimilor opt ani

Preferințele românilor în ceea ce privește alegerea unui autoturism sunt diferite față de cele ale locuitorilor din țările din vestul Europei. Astfel, românii preferă achiziționarea autovehiculelor second-hand, în detrimentul unora noi. Principalul motiv al acestei decizii provine din faptul că în acest fel pot obține un nivel sporit al confortului și dotărilor, pentru același buget.

Conform celui mai recent comunicat de presă furnizat de către Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA), la jumătatea anului 2017, livrările de autovehicule noi au înregistrat, comparativ cu anul 2016, o creștere de peste 17%. Datele centralizează atât vânzările de automobile, cât și de autovehicule comerciale, iar ritmul de creștere este cu mult superior celui înregistrat în țări precum Franța (+3,0%), Germania (+3,1%), Italia (+8,9%), Spania (+7,1%).

În privința autovehiculelor second-hand, conform datelor APIA prezentate în cadrul aceluiași comunicat de presă, au fost înmatriculate în aceeași perioadă de timp peste 253.300 de bucăți (aproape 90% din numărul total al înmatriculărilor de autovehicule second-hand în întreg anul 2016), adică de aproape șase ori mai multe decât cele noi. Situația se datorează, așa cum am precizat chiar la începutul acestui articol, eliminării taxei de mediu de la 1 februarie 2017. 

Deși creșterea numărului de autovehicule second-hand înmatriculate în România atrage o serie de probleme, precum creșterea nivelului poluării și creșterea riscului de accidente rutiere, din perspectiva înființării unui service auto care să ofere servicii de întreținere și reparare pentru autovechiule, această situație subliniază o creștere a pieței potențiale și prin urmare a încasărilor potențiale.

De aceea, evoluția înregistrată în prezent pe piață, atât în privința creșterii înmatriculării de autovehicule noi, cât și second hand, va însemna că piața serviciilor de întreținere auto va crește, de asemenea.

Spre deosebire de o stație ITP (inspecție tehnică peroidică), legislația nu obligă un posesor de autoturism să programeze la intervale precise câte o vizită într-un service auto, astfel că cifra de afaceri a celor din urmă nu este impulsionată în această manieră.

Totuși, la finalul anului 2015, data ultimelor date centralizate furnizate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în România existau 9.970 de agenți economici cu activitate în acest domeniu (întreținere și repararea autovehiculelor).

În total, aceste companii au înregistrat o cifră de afaceri totală de 4,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 1,1 miliarde de euro, cu ajutorul a 37.543 de angajați.

Se impune, în acest moment, o mică clarificare: unitățile de service auto și spălătoriile auto își desfășoară activitatea în baza aceluiași cod CAEN, iar datele prezentate mai sus sunt însumate pentru ambele activități.

Cifrele prezentate demonstrează faptul că serviciile de întreținere și reparații a autovehiculelor sunt căutate de către șoferii români, domeniul fiind unul interesant pentru antreprenorii care dorescă să înființeze, cu ajutorul fondurilor europene, un service auto.

Romania Startup Plus

Înființarea unui service auto

Înființarea unui service auto, indiferent dacă proprietarul afacerii va încerca obținerea unor fonduri nerambursabile europene sau naționale, trebuie să demareze cu înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a unei întreprinderi.

Pentru un service auto, formele juridice recomandate sunt:

 • societate cu răspundere limitată (SRL), în baza Legii 31 / 1990 a societăților comerciale;
 • societate pe acțiuni (SA), în aceleiași legi;
 • societate cu răspundere limitată debutantă (SRL-D), conform Ordonanei de urgenţă nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

După alegerea formei juridice optime, antreprenorul va trebui să își întocmească actul constitutiv al societății și să includă, alături de alte activități economice dorite, codul CAEN necesar înregistrării atelierului de service auto ,respectiv codul CAEN 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor. În baza înregistrării acestuia în actul constitutiv al societății, vor putea fi oferite următoarele servicii:

 • reparații mecanice;
 • reparații electrice;
 • repararea sistemelor electronice de injectie;
 • întreținerea uzuală (curentă);
 • reparații ale caroseriei;
 • reparații ale unor piese ale motorului;
 • spălare, lustruire etc;
 • vopsire;
 • repararea parbrizelor;
 • repararea scaunelor din autovehicule;
 • repararea, montarea sau înlocuirea anvelopelor și a camerelor de aer;
 • tratamentul anti-rugină;
 • instalarea de piese și accesorii opționale care nu fac parte din procesul de fabricație.

Activitățile permise conform codului CAEN înregistrat în actul constitutiv pot reprezenta chiar serviciile oferite de către unitate de service auto.

După înregistrarea societății la ONRC, antreprenorul interesat de înființarea unui service auto se va adresa Registrului Auto Român (RAR) în vederea autorizării atelierului.

Nu doar atelierul de service auto necesită autorizație de funcționare. Normele RAR impun condiții de calificare și pentru personalul din cadrul unității.

Atestarea sau reatestarea este necesară persoanelor care conduc activitatea atelierelor din domeniul reparării şi reglării funcţionale a vehiculelor rutiere, a atelierelor de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, precum şi a atelierelor din domeniul înlocuirii de şasiuri şi caroserii ale vehiculelor rutiere.

Detalii suplimentare privind atestarea personalului necesar sunt disponibile pe pagina RAR.

Dotarea tehnică minimă necesară unui service auto

Serviciile oferite de către societate sunt dependente de dotarea tehnică deținută. Procurarea acestea se poate realiza în trei modalități:

 • achiziționarea echipamentelor și dotărilor necesare utilizând fonduri proprii ale antreprenorului sau ale societății;
 • achiziționarea prin leasing sau credit bancar;
 • achiziționarea dotării tehnice necesare utilizând fonduri nerambursabile europene sau naționale.

Indiferent dacă se accesează fonduri europene pentru înființarea acestui service auto, dotarea tehnică minimă ar trebui să conțină:

 • elevatoare;
 • echipamente de mecanică generală, scule, dispozitive, dar și utilitățile necesare unei bune funcționări a acestora: aer comprimat, lubrifianți, exhaustare;
 • echipamente de service-roți;
 • standuri de reglaj direcție;
 • echipamente pentru linia de Inspecție Tehnică Periodică. Tutuși, aceasta este o afacere total diferită și poți citi un articol dedicat în întregime înființării unei stații ITP;
 • utilaje și scule de tinichigerie;
 • cabină de vopsit și echipamente pentru atelierul de vopsitorie;
 • echipamente de curățat pentru dotarea spălătoriei auto.

După înzestrarea tehnică a service-ului auto, societatea trebuie să facă demersurile necesare pe lângă RAR în vederea autorizării. Pașii necesari sunt explicați pe site-ul insituției.

Lista documentelor necesare pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de reparare, întreţinere, reglare precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz poate fi descărcată, de asemenea, de pe site-ul RAR.

În cazul în care dorești să aprofundezi mai mult aspectele tehnice ale înființării unui service auto, descarcă gratuit ghidul privind deschiderea unui business în domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor – atelier reparații, vulcanizare, tinichigerie-vopsitorie, spălătorie auto întocmit de Szfarli Zoltan, consilier în cadrul primăriei municipiului Mediaș.

Pe lângă pașii procedurali privind înregistarea unui service auto de către RAR, ghidul mai conține informații extrem de utile privind:

 • identificarea unei locații. Ce aspecte trebuie avute în vedere;
 • autorizarea activității la Registrul Comerțului;
 • avize și autorizații necesare;
 • condiții pe care trebuie să le îndeplinească produsele și materialelor destinate utilizării la vehicule rutiere;
 • monitorizare cu camere video;
 • obținerea acordului de funcționare din partea primăriei locale.
fonduri europene service auto

Veniturile și cheltuielile înregistrate de un service auto

Veniturile obținute de către un service auto sunt însemnate. Așa cum am arătat și mai sus în cadrul acestui articol, în România își desfășoară activitatea un număr de 9.970 de agenți economici ce obțin împreună o cifră de afaceri totală de 4,9 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 1,1 miliarde de euro.

Simplificând lucrurile la extrem, un service auto obține venituri medii într-un an de aproximativ 110.000 euro. Evident, un service auto ce oferă doar servicii de vulcanizare nu poate obține aceleași venituri pe care le înregistrează un atelier complet utilat și care oferă toată gama de servicii de întreținere auto.

Cifra de afaceri medie înregistrată de un service auto la nivel național este rezultată dintr-o statistică și nu poate fi luată în calcul la realizarea unor prognoze economice realiste.

În funcție de dotarea dorită și tipurile de servicii oferite posesorilor de autovehicule, un service auto poate ajunge să obțină venituri mai mari de-atât.

Principalele cheltuieli pe care un service auto le înregistrează sunt următoarele:

 • cheltuielile cu piesele de schimb, piesele de caroserie auto și consumabile auto;
 • cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale datorate de către societate pentru angajații săi;
 • cheltuielile cu chiria spațiului utilizat în scopul desfășurării activității de service auto, atunci când societatea nu deține în proprietate terenul și clădirile necesare;
 • cheltuielile cu utilitățile consumate, dintre care energia electrică este cea mai importantă;
 • amortizarea echipamentelor, utilajelor și a celorlalte mijloace fixe utilizate. Chiar dacă nu este o cheltuială în numerar, amortizarea practicată de către societate va afecta indicatorii economici ai companiei.

Alte cheltuieli de care va trebui să ții cont sunt cele necesare prelungirii valabilității autorizațiilor de funcționare, dar și cele impuse de către RAR pentru recertificarea personalului propriu, așa cum am arătat mai sus.

Cum să obții fonduri europene pentru un service auto

Obținerea unei finanțări nerambursabile din fonduri europene sau naționale pentru înființarea unui service auto este condiționată de mai mulți factori, printre care:

 • vechimea firmei solicitante de finanțare (sunt fonduri diferite pentru firme start-up și societăți cu istoric);
 • amplasamentul afacerii sprijinite cu fonduri europene sau naționale (fondurile sunt, de asemenea, diferite pentru mediul rural și mediul urban;
 • tipul finanțării (fondurile naționale și cele europene sunt gestionate de către instituții diferite, au reguli diferite și alocă sume diferite).

Totuși, accesarea unor fonduri nerambursabile pentru înființarea unui service auto nu este un proces atât de dificil pe cât pare.

Indiferent de criteriile amintite anterior, accesarea unei finanțări nerambursabile se face printr-un procedeu standardizat, iar principalii pași sunt următorii:

 1. Identificarea sursei de finanțare;
 2. Obținerea informațiilor și documentelor necesare realizării priectului, informații suplimentare fiind disponibile în cadrul acestui articol;
 3. Pregătirea documentației necesare (plan de afaceri, cerere de finanțare și documentație suport);
 4. Depunerea proiectului în cadrul sesiunii de depunere a cererilor de finanțare, în momentul în care ea este activă;
 5. Evaluarea proiectului și stabilirea eligibilității și a conformității sale;
 6. Semnarea contractului de finanțare;
 7. Implementarea proiectului, conform planului de afaceri aprobat.

Identificarea sursei de finanțare este un proces complex, care presupune cunoașterea în amănunt a tuturor ghidurilor solicitantului, în condițiile în care fiecare document de acest fel are aproximativ 100 de pagini.

Pentru ușurința celor interesați de accesarea unor fonduri neramursabile am creat o aplicație care îți prezintă doar finanțările potrivite afacerii tale. De aici, va trebui să verifici câteva criterii suplimentare, iar rezultatul îl vei afla în câteva secunde. Ceea ce se făcea cu un efort fantastic, citind mii de pagini, acum poate fi făcut cu un singur click.

Aplicația îți solicită să introduci codul CAEN al afacerii pentru care vrei să afli detalii și să apeși Enter.

Intra in Grupul "Academia de Finantare" de pe Facebook

Fii la curent cu informatiile vitale din domeniul fondurilor nerambursabile si descopera avantajele comunitatii.
Vezi Grupul Facebook

Comments

Intra in Comunitatea Academia de Finantare

Intra in Comunitatea Academia de Finantare

Vei primi informatii utile din domeniul fondurilor nerambursabile.

Felicitari pentru inscriere!

Share This

Ajuta-i si pe altii sa afle! Distribuie pe reteaua ta preferata.