Finantari de 10.000 de euro pentru SRL-D in cadrul programului de sprijinire a intreprinzatorilor debutanti

Data lansarii nu a fost inca anuntata.

Ajutorul financiar nerambursabil este de 10.000 de euro (Echivalent în lei, respectiv 44.821 lei) și reprezintă 50% din valoarea proiectului. O sumă de cel puțin 10.000 de euro trebuie să fie adusă drept aport propriu de către beneficiar pentru implementarea corectă a proiectului.

 Calendar cursuri

Solicita finantare

 

Afla mai multe despre finantarea unui SRL-D din discutia gazduita de Avocat Net:

Finantari pentru SRL-DVrei sa stii mai multe detalii despre finantarea unui SRL-D? Urmareste videoclipul in care Marian, trainerul cursului de Expert Accesare Fonduri Europene iti ofera cele mai utile informatii. http://macro-training.ro/portfolio/expert-fonduri-europene/

Cine poate să obţină banii pentru intreprinzatorii debutanti?

Programul pentru sprijinirea intreprinzatorilor debutanti este destinat persoanelor juridice cu forma de organizare SRL-D (Societate cu răspundere limitată – Debutant), ce nu au mai fost beneficiare în trecut ale acestui program.

De asemenea, nu trebuie neglijat faptul că o serie de coduri CAEN sunt neeligibile pentru accesarea acestui program. Lista cu acestea o puteţi regăsi în Procedura de implementare a ajutorului destinat SRL-D-urilor. Dintre cele mai importante activitati neeligibile amintim de agricultură, creşterea animalelor sau intermedierile financiare si pariurile si jocurile de noroc. Dacă nu vă regăsiți activitatea în lista cu codurile CAEN neeligibile, înseamnă că aceasta este eligibila.

Care este ajutorul maxim?

Statul român oferă 10.000 de euro, sub formă de ajutor financiar NERAMBURSABIL,  fiecărui SRL-D ce respectă procedură de obţinere a acestora. Cei 10.000 de euro reprezintă doar o contribuţie de 50% din valoarea intregului proiect pentru care se accesează finanţarea. Asta înseamnă că cel puţin 50% din restul proiectului, trebuie să fie furnizat din alte surse.

De obicei, acestea se împart în două tipuri:

 1. surse proprii (economii personale, contribuţie proprie) sau
 2. credit bancar.

În al doilea caz, în momentul înscrierii cu planul de afaceri pe site-ul Agenţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru IMM-uri, se poate alege furnizarea unui credit bancar. Valoarea acestuia trebuie să fie egală cel puţin cu valoarea AFN-ului solicitat, iar incepând cu 2015 se accepta orice bancă. Cu toate acestea, având în vedere experiența de până acum, CEC Bank va fi probabil banca unde aveți cele mai multe șanse să primiți un credit pentru o firmă abia înființata, ea fiind și singura banca ce a acordat credite în cadrul acestui proiect în ultimii 4 ani.

Cum pot cheltui aceşti bani?

În două moduri:

Minimum 40% trebuie investiţi, adică se pot cumpăra: active corporale (terenuri, construcţii, mobilier, echipament tehnologic, mijloace de transport marfa doar în directă legătură cu activităţile codului CAEN cu care se accesează programul ) şi active necorporale (brevete, licenţe, francize) dar şi realizare site (maximum 10.000 lei).

Maximum 60% cheltuieli operaţionale: materii prime, stocuri, salarii (inclusiv asigurari sociale), chirie, utilităţi, publicitate, consultanţă realizare plan de afacere (singura cheltuială eligibilă ce poate fi efectuată înaintea obţinerii finanţării).

Contribuţia Ajutorului Financiar Nerambursabil este de 50% din intreaga valoare a proiectului. Asta înseamnă că orice cheltuială va fi acoperită de către AFN doar în proporţie de 50%. Restul de 50%, precum şi TVA (nu este cheltuială eligibilă) trebuie acoperite din surse proprii sau din credit.

Exemplu: Doresc să achiziţionez un laptop în valoare de 3.000 de lei, fără TVA. Contributia statului este de 1.500 de lei, iar societatea va suporta1.500 de lei plus TVA-ul aferent sumei de 3.000 de lei, adica inca 720 de lei. In total 2.220 de lei contributie proprie.

Atentie, conform Procedurii pentru 2015, intreprinzatorul trebuie sa faca dovada că deține cei 10.000 de euro, contribuție proprie, în momentul semnării contractului de finanțare. În plus, este nevoie sa faca toate cheltuielile din banii proprii, toata valoarea proiectului, in termen de 45 de zile de la semnarea contractului de finantare, pentru a i se deconta ulterior in cateva saptamani 50% din valoarea lor fara TVA.

Accesarea AFN-ului este condiţionată de folosirea a minimum 40% din valoarea acestuia în vederea realizării unor investiţii.

Exemplu: Doresc să obţin intreaga sumă de 10.000 de euro. Înseamna ca valoarea proiectului este de 10.000 de euro AFN plus 10.000 de euro contribuție proprie. 20.000 de euro în total. 40% din acesta, adică 8000 de euro, trebuie să-i investesc în categoriile de cheltuieli mai sus descrise. Dacă valoarea investiţiei este mai mică de atât, atunci şi suma totală a AFN-ului ce se poate obține se va micşora proporţional.

Cheltuieli eligibile in cadrul procedurii pentru SRL-D

Următoarele cheltuieli sunt considerate eligibile şi pot fi decontate în procent de 50% (mai puţin TVA aferentă).

Investiţii în active corporale

 • Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului
 • Realizarea de construcţii
 • Achiziţionarea de spaţii
 • Achiziţionarea de mobilier
 • Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură
 • Mijloace de transport marfă
 • Autoturismele sunt eligibile numai pentru următoarele activităţi: transporturi cu taxiuri, Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere usoare, Şcoli de conducere

Investiţiile în active necorporale

 • brevete de invenţie
 • design industrial
 • mărci de produse şi servicii (francize, etichetare ecologică, etc.)
 • realizare site(maxim 10.000 lei)

Alte costuri de operare

 • Costuri curente:
 1. Materii prime, mărfuri
 2. Materiale consumabile, materiale auxiliare
 • Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale)
 • Costuri de training şi formare personal;
 • Servicii externe:
 1. Contabilitate
 2. Consultanţă fiscală
 3. Consultanţă juridică
 4. Consultanţă în management
 5. Consultanţă IT
 6. Consultant PR
 7. Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri
 8. Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi
 • Costuri administrative
 1. chirii
 • Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

Care este procedura de inscriere pentru SRL-D?

Înscrierea se face pe site-ul Direcţiei pentru implementarea proiectelor şi programelor pentru IMM-uri. Deschiderea inscrierilor va fi anuntata cu 10 zile inainte pe acelasi site. După înregistrarea pe site printr-o procedură simulară cu crearea unui cont de email, se completează online secţiunile planului de afaceri pentru SRL-D iar în final, se selectează trimiterea formulalelor. Durata de inscriere este de 10 zile, dupa care se va afisa lista cu cei admisi la evaluare. In termen de 10 zile participantii trebuie sa se prezinte la sediul OTIMMC cu o serie de documente. Ulterior, in aproximativ o luna jumatate vei primi un raspuns privind acceptarea la finantare sau nu.

 

Cum se face evaluarea unui proiect SRL-D?

Evaluarea se face intr-un mod foarte obiectiv şi transparent. Fiecare secţiune a planului de afaceri presupune selectarea unor răspunsuri la intrebări obiective. Intrebările pot fi regăsite în modelul de plan de afaceri atașat procedurii de implementare a schemei de ajutor și poate fi regăsit pe site-ul www.aippimm.ro. Fiecare răspuns are un punctaj. În momentul în care ai obţinut minimum de 60 de puncte, ești eligibil pentru obţinerea finanţării. Finantarea totusi se acorda in functie de punctajul obtinut, nematinandu-se cont de primul venit primul servit.

Dacă planul de afaceri este unul corect realizat, respectă cheile de verificare, este realist şi respectă criteriile esenţiale (precum ponderea investiţiilor sau natura acestora) si are si un punctaj suficient de mare, atunci se va obtine finantare.

In continuare poți regăsi grila de punctaj:

Grila punctaj SRL-D

Transmiterea documentelor

In termen de 10 zile de la publicarea listei cu proiectele care au obținut cel puțin 60 de puncte și au fost astfel selectate pentru verificarea administrativă, solicitantii trebuie sa trimita pe adresa OTIMMC a regiunii de care apartine societatea următoarele documente:

 • situatii financiare (bilant, cont de profit si pierdere, date informative, anexe) inclusiv balanta de verificare pentru fiecare an incheiat
 • ultima balanta de verificare incheiata in anul 2015
 • certificat constatator in original, in termen de valabilitate la data depunerii Cererii de acord de principiu pentru finantare
 • declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa daca asociatul / administratorul societatii a mai avut alte societati

Verificarea si selectia beneficiarilor pentru ajutorul de 10.000 de euro

Verificarea documentelor depuse și a planurilor de afaceri on-line se va face în termen de 25 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora. Se va verifica calitatea planului de afaceri, eligibilitatea solicitantului, valabilitatea actelor depuse, prezentarea activității propuse pentru finanțare.

Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă o Scrisoare de solicitare clarificări, cu termen de raspuns în 48 de ore de la înştiințare.

Semnarea Contractului de finanțare de catre SRL-D-urile selectate

În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanțare în limita bugetului, beneficiarii vor semna la sediul OTIMMC Contractul de finanțare.

În vederea semnării Contractelor de Finanțare, beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanțare a proiectului, respectiv prezentarea de:  scrisoare de confort (angajantă), extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanțării, contract sau linie de credit.

Cofinanțarea trebuie să acopere cel puțin procentul de 50% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv o suma de aproximativ 10.000 de euro.

La data semnării contractului, aplicanții au obligația să depună certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul de stat și bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru eventualele puncte de lucru.

Selectarea furnizorilor

Pentru a se acorda sprijin nerambursabil, beneficiarul este obligat ca, după aprobarea proiectului, să întocmească un dosar de achiziție care să cuprindă:

 • cel puțin 3 cereri de ofertă.
 • Ofertele primite.
 • un proces verbal al reprezentantului întreprinderii prin care este justificată alegerea firmei câștigătoare.
 • contractul cu ofertantul sau ofertanții declarați câștigători.

 

Achiziția bunurilor prevăzute în planul de afaceri

După selectarea furnizorului sau furnizorilor, beneficiarul este obligat ca până la data de 2 Noiembrie 2015 să efectueze cheltuielile și să depună declarația de decont la sediul OTIMMC.

Pentru certificarea cheltuielilor eligibile, beneficiarul va primi o vizită în teren din partea finanțatorului, cel tarziu până la data de 2 Decembrie 2015.

 

Decontarea cheltuielilor eligibile

Pentru decontarea cheltuielilor eligibile, beneficiarul este obligat să depună o Cerere de decont, urmând ca Ajutorul Nerambursabil să îi fie achitat într-o singură tranșă.

 

Monitorizarea proiectului

Beneficiarii acestui Program SRL-D sunt obligați să transmită rapoarte de progres pentru o perioadă de 3 ani de zile, începând cu anul 2016.

De asemenea, în această perioadă, OTIMMC își rezervă dreptul de a face verificări anunțate sau inopinante la sediul beneficiarului.

În cazul în care, în urma controalelor efectuate, se constată că beneficiarii au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obtine AFN sau au schimbat destinația acesteia, se va propune recuperarea totală sau parțială a ajutorului de minimis acordat.
În situația în care, pe durata derulării programului, beneficiarul ajunge în situația de faliment, dizolvare sau insolvență se va proceda la recuperarea bunurilor achiziționate prin Program.

Comments

Intra in Comunitatea Academia de Finantare

Intra in Comunitatea Academia de Finantare

Vei primi informatii utile din domeniul fondurilor nerambursabile.

Felicitari pentru inscriere!

Share This

Ajuta-i si pe altii sa afle! Distribuie pe reteaua ta preferata.